Arhiva categoriei: Evenimente

lista noutati

FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE

A.R.I recomanda FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE cu tema: „Responsabilitățiile autorităților locale pentru performanță și bună guvernanță în furnizarea serviciilor publice” 17 – 20 martie 2016 – Hotel Alpin – Poiana Brașov

 

FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE

cu tema:

Responsabilităţile autorităţilor locale pentru performanţă şi bună

guvernanţă în furnizarea serviciilor publice

17 – 20 martie 2016 – Hotel Alpin – Poiana Braşov

 

JOI, 17 MARTIE 2016

 

1500
 • Primirea şi cazarea participanţilor
2030
 • Cină

 

VINERI, 18 MARTIE 2016

930
 • Deschiderea lucrărilor. Cuvinte de salut – invitaţi români şi străini
945
 • Lucrări în plen – Expuneri şi dezbateri
 • Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice – obiectiv central în cadrul Strategiei Naţionale pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 – 2020

Sirma Caraman – Secretar de Stat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice – factor determinant al calităţii vieţii cetăţenilor

Lelia Oanţă – Director – Departamentul pentru Strategii

Guvernamentale – Secretariatul General al Guvernului

 • Serviciile publice din România şi context comunitar

Pierre Bauby – Grupul de

Experţi din Parlamentul European

 • Evoluţia legislativă în materie de servicii publice; Impactul noilor reglementări în realizarea strategiilor de dezvoltare locală

Doru Ciocan – Secretar de Stat MDRAP

Preşedinte al Autorităţii Naţionale

de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilităţi Publice

 • Dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural din România prin realizarea infrastructurii publice de bază

Mihai Herciu – Director General

                                           Ministerul Agriculturii – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

 • Consolidarea capacităţii instituţionale a Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară

Constantin Raicu – Director – ADI Buzău 2008

1130
 • Pauză de cafea
1200
 • Lucrări în plen – Expuneri şi dezbateri
 • Regimul concesiunilor şi delegarea serviciilor publice; Noul pachet de directive – reper în modernizarea normelor privind achiziţiile publice

Jenica Ioan – Director General

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

 
 • Necesitatea realizării unui echilibru între problemele autorităţilor publice şi reglementările europene privind concurenţa

Otilian Neagoe – Preşedinte Consiliul Concurenţei

 
 • Performanţa economică a operatorilor de servicii publice – factor determinant în dezvoltarea comunităţilor locale

Cristinel Olaru – Manager Public

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Stadiul investiţiilor regionale cu finanţare europeană; Oportunităţi şi perspective pentru perioada 2014 – 2020

Florian Burnar – Director – Enviro Business Consulting

 

 

 • Management şi performanţă în administraţia publică; Planificare strategică, întocmirea bugetului pe programe, planul de afaceri

Lilly Christoforidou – Expert de la nivelul UE în planificarea şi

realizarea proiectelor cu finanţare europeană

1330
 • Masa de prânz
1600-1800
 • MASĂ ROTUNDĂ – ABORDĂRI PRACTICE
 • Stadiul actual şi perspective pentru continuarea şi consolidarea reformei în sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

Vasile Emil Ştefan – Director – Apa Nova Bucureşti

 
 • Administraţia publică locală şi implementarea sistemului de management al deşeurilor

Gabriel Moiceanu Director Executiv Asociaţia

de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş

 
 • Soluţii moderne şi eficiente pentru creşterea calităţii în serviciile publice de transport local

Radu Cristian – Director General – RAT Braşov

 
 • Invest in Romania – platformă strategică în sprijinul dezvoltării durabile

Radu Vânturache şi Remus Mândru

Promotori Invest in Romania

 
 • Perspectivele integrării iluminatului public în spaţiul urban prin programe cu finanţare europeană

Ovidiu Dan Vătăjelu

Preşedinte Asociaţia Română pentru Iluminat

 
 • Proiecte pentru protecţia mediului implementate cu succes

Željko Pjagulović – Manager Proiect – WTE Wassertechnik GmbH Essen

2030
 • Cină

 

SĂMBĂTĂ, 19 MARTIE 2016

1000
 • Lucrări în plen – Expuneri şi dezbateri
 
 • Consideraţii privind viitorul operatorilor de utilităţi publice în România

Ilie Brie – Director – Centrul de Excelenţă

pentru Dezvoltare Durabilă

 
 • Soluţii inovative pentru infrastructura publică de bază şi pentru realizarea unor obiective de dezvoltare locală

Daniela Scimia – Agenzia Per lo Sviluppo Italia

 
 • Sprijin şi consultanţă pentru realizarea proiectelor de dezvoltare locală

Lidia Nedelcu – SC Management&Consulting Grup

 
 • Situaţia investiţiilor realizate şi progreselor înregistrate în semestrul I 2015 privind finanţarea lucrărilor pentru reţele de canalizare şi staţii de epurare în aglomerări umane

Florentina Corobea

Consilier Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 
 • Noua Agendă 2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă – bază pentru asigurarea  Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului trei

Mădălina Cosma Şef Serviciu

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

1200
 • Pauză de cafea
1230
 • Adunarea Generală a Patronatului Serviciilor Publice
1330
 • Masa de prânz
2030
 • Cină festivă

 

DUMINICĂ, 20 MARTIE 2016

 
 • Mic dejun. Plecarea participanţilor

 

Primul Summit Internațional pe Eficiență Energetică și noile reglementări în domeniu ­ împreună la RENEXPO®!

În contextul legislativ conferit de implementarea pachetului legislativ european energie­schimbări climatice ANRE monitorizează implementarea reglementărilor privind liberalizarea pieţelor de energie în condiţiile de creştere a eficienţei energetice şi dezvoltării durabile, asigurării accesului nediscriminatoriu şi transparent la energie, cât şi protecţiei consumatorilor de energie.

Având în vedere atribuţiile conferite de prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, Departamentul pentru Eficienţă Energetică din cadrul ANRE urmărește aplicarea celor mai bune practici europene în domeniu, adaptate la specificul naţional, cât şi schimbul de informaţii pe probleme de eficienţă energetică.

Pentru a susține și pentru a contribui la promovarea schimbărilor legislative stabilite de ANRE cu privire la eficiența energetică, REECO va organiza Primul Summit Internațional pe Eficiență Energetică pentru sectorul industrial și al clădirilor din România, în cadrul RENEXPO® SOUTH­EAST EUROPE. Evenimentul va avea loc, sub patronajul ANRE ­ Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pe data de 18 noiembrie 2015, la Sala Palatului din București.

În cadrul principiilor privind Uniunea Europeană a Energiei din cadrul Comunicării Comisiei Europene COM/2015/080, măsurile de eficientizare a consumurilor energetice, diseminate în mod susţinut către consumatorii de energie, sunt elemente esenţiale în scăderea facturilor de energie, iar în acest fel, măsurile de creştere a eficienţei energetice vor sta la baza tuturor deciziilor viitoare în contextul Uniunii Europene a Energiei.

În cadrul ţintelor naţionale Europa 2020 asumate de România privind Energia şi schimbările climatice în cadrul Programului Naţional de Reformă (PNR) 2015, creşterea eficienţei energetice este una din cele trei priorităţi naţionale, alături de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea ponderii energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie.

Eficiența Energetică este vitală pentru menținerea unui avantaj competitiv si are în vedere nu doar economisirea de energie în industrie, sectorul comercial sau privat, ci oferă, de asemenea, noi modele de afaceri, sisteme de măsurare inovative a energiei economisite și noi produse care ar putea ajuta economia României în a se alinia cu alte țări dezvoltate. Potențialul existent de economisire a energiei în sectorul industrial și cel al clădirilor, pentru furnizorii de servicii și instituțiile publice, urmează să fie exploatat pe deplin.

Summit­ul va reuni autorități, persoane cheie din industrie și furnizori de servicii energetice ­ companii ESCO, pentru a discuta posibilitățile de dezvoltare din domeniu.
Reprezentanții ANRE vor prezenta în cadrul Summit­ului noutatile legislative din domeniul eficientei energetice, atat la nivel national cat si european. Evenimentul va trata și subiecte, precum: Poate revigora eficiența energetică, investițiile în sectorul energetic?; Construirea clădirilor eficiente energetice: perspective, așteptări, soluții și noutăți; Eficiența energetică în industrie: servicii energetice în sectorul industrial ­ un domeniu unde calitatea, inovația și concurența se intersectează;

Sectorul public: orașe termoficate ale viitorului ­ de la inovație la câștig și altele.

La târg, vizitatorii vor putea intra în contact direct cu experți, persoane cheie și cu dezvoltatori de proiecte pentru schimb de experiență! Peste 45 de companii naționale și internaționale din 11 țări, s­au înregistrat deja ca expozanți în cadrul celui de­al VIII­lea Târg și Conferințe pe Energie + Eficiență al României, printre care se numără și companii din sectorul eficienței energetice: Evinox Energy din Anglia, Fiamma Brenner Service, Lisscom, Rosenc și alții.

Târgul, conferințele și evenimentele conexe sunt patronate de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, sponsorizate de companiile

Global Hydro Energy GmbH, Fronius International GmbH, Valmet Technologies Oy și susținute de parteneri importanți din domeniu printre care amintim de: ANRE, ESCOROM, ROGBC, CNR­CME, CNRI, IRE, APER, ICEMENERG, ENERO, ABMEE, Ae3r­Ploiesti, AAEC, SIER, ALEA, Ate3, OAER, ARI, Tehnica Instalațiilor, Tehnică și Tehnologie, 100%Construct, IBC Focus, Agenda Construcțiilor, Arena Construcțiilor și alții.

Pentru mai multe informații despre RENEXPO® SOUTH­EAST EUROPE accesați www.renexpo­bucharest.ro.

300x250px

 

Vezi acordul de colaborare

Conferinta Nationala a Serviciilor Publice „Cresterea capacitatii de finantare a proiectelor pentru dezvoltarea si modernizarea serviciilor publice

Eveniment recomandat de A.R.I.

Conferinta Nationala a Serviciilor Publice „Cresterea capacitatii de finantare a proiectelor pentru dezvoltarea si modernizarea serviciilor publice”, 29 oct – 1 nov 2015 Hotel Alpin – Poiana Brasov.

Sesiune de dezbatere 31.10.2015, ora 11:30

“Perspectivele integrarii iluminatului public in spatiul urban prin programe de finantare europeana”
Moderator: Dan Ovidiu Vatajelu
Presedinte ARI

 

PATRONATUL SERVICIILOR  PUBLICE DIN ROMÂNIA PROGRAM

Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice

cu tema:

„Creşterea capacităţii de finanţare a proiectelor pentru dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice”

29 octombrie – 1 noiembrie 2015, Hotel Alpin – Poiana Braşov

JOI, 29 OCTOMBRIE 2015

1400
 • Primirea şi cazarea participanţilor
2030
 • Cină

VINERI, 30 OCTOMBRIE 2015

945
 • Deschiderea lucrărilor. Cuvinte de salut – invitaţi români şi străini
1000
 • LUCRĂRI ÎN PLEN EXPUNERI ŞI DEZBATERI
 • Modernizarea serviciilor de gospodărie comunală din perspectiva Strategiei Guvernului de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice

Sevil Shhaideh

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Tendinţe şi orientări actuale ale politicilor publice cu impact asupra furnizării de servicii către populaţie

Lelia Oanţă

Director – Departamentul pentru Strategii Guvernamentale

Cancelaria Primului Ministru

 • Noutăţi legislative în domeniul serviciilor publice; Relaţiile contractuale între autorităţile publice şi operatori

Doru Ciocan – Secretar de Stat MDRAP

Preşedinte al Autorităţii Naţionale

de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare  de Utilităţi Publice

 • Stadiul investiţiilor regionale cu finanţare europeană (disfuncţii create de întârzieri, relaţii dintre operatorii regionali şi structurile locale). Noi instrumente de finanţare din partea Uniunii Europene pentru 2014 – 2020

Mihail Fâcă

Secretar de Stat – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

1130
 • Pauză de cafea
1200
 • LUCRĂRI ÎN PLEN EXPUNERI ŞI DEZBATERI
 • Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii; Investiţii teritoriale integrate; Capacitatea locală de gestionare a proiectelor

Aurel Simionescu

Primarul Municipiului Brăila

Secretar General – Asociaţia Municipiilor din România

 • Dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural din România prin realizarea infrastructurii publice de bază

Mihai Herciu – Director General

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Ministerul Agriculturii

 • Regimul concesiunilor şi delegarea serviciilor publice; Noul pachet de directive – reper în modernizarea normelor privind achiziţiile publice

Roxana Mânzatu

Preşedinte – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

 • Necesitatea realizării unui echilibru între problemele autorităţilor publice şi reglementările europene privind concurenţa

Otilian Neagoe – Secretar de Stat,

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

 • Dialogul social – o construcţie necesară pentru eficientizarea şi dezvoltarea serviciilor publice

Alexandra Patricia Braica – Secretar de Stat

Ministerul Muncii, Familiei,

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

1330
   • Masa de prânz
1630-1800
 • MASĂ ROTUNDĂ – ABORDĂRI PRACTICE
 • Soluţii moderne şi eficiente pentru infrastructura de bază în serviciile comunale de utilităţi publice – întâlnire cu producătorii şi furnizorii de echipamente şi aparatură pentru infrastructura de apă, canal, salubritate, termie, iluminat şi transport public prezenţi la Salonul Dezvoltării Locale
2030
 • Cină

SĂMBĂTĂ, 31 OCTOMBRIE 2015

1000
   • LUCRĂRI ÎN PLEN EXPUNERI ŞI DEZBATERI
 • Stadiul actual şi perspective pentru continuarea şi consolidarea reformei în sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

Vasile Emil Ştefan – Director – Apa Nova Bucureşti

 • Probleme actuale ale serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă în sistemul centralizat

Prof. Univ. Emilian Valea – Director – SC COMPANIA

LOCALĂ DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A. Timişoara

 • Administraţia publică locală şi implementarea sistemului de management al deşeurilor

Gabriel Moiceanu – Director Executiv – Asociaţia

de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş

 • Serviciul public de transport local; Disfuncţii şi constrângeri legislative

Radu Cristian – Director General – RAT Braşov

 • Consolidarea capacităţii instituţionale a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară

Raicu Constantin – Director Executiv ADI BUZAU 2008

 • Noi servicii publice pentru amenajarea teritoriului adaptate parteneriatului public-privat

Cristinel Olaru

Manager Public – Ministerul Dezvoltării

Regionale şi Administraţiei Publice

1100
   • Pauză de cafea
1130
   • LUCRĂRI ÎN PLEN SESIUNE DE DEZBATERE
 • Situaţia actuală a realizării obiectivelor cuprinse în Programul Naţional de Electrificare 2012 – 2016 privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi extinderea reţelelor existente
 • Perspectivele integrării iluminatului public în spaţiul urban prin programe cu finanţare europeană

Moderator: Ovidiu Dan Vătăjelu

Preşedinte Asociaţia Română pentru Iluminat

1230
 • Festivitatea de acordare a Diplomelor de Excelenţă şi a Medaliilor Jubiliare cu prilejul aniversării a 25 de ani de activitate a PSP
1330
 • Masa de prânz
2030
 • Cină festivă – Seară de Gală – Restaurant Vânătorul

DUMINICĂ, 1 NOIEMBRIE 2015

   • Mic dejun. Plecarea participanţilor

Eficiență și liberă concurență în managementul serviciului de iluminat public la nivelul comunităților urbane din România

Asociatia Romana pentru Iluminat va participa la masa rotunda – “Eficiență și liberă concurență în managementul serviciului de iluminat public la nivelul comunităților urbane din România”. București, 19 octombrie 2015, sala de ședințe a Consiliului Concurenței

foto eveniment IPPEveniment organizat de Consiliul Concurenței și Institutul pentru Politici Publice (IPP) – parteneri strategici interesați în creșterea calității în furnizarea serviciilor de utilitate publică la nivel local, inclusiv a serviciului de iluminat public.

agenda-eveniment-IPP

 

Iluminatul in lumea Noua

invitatie IILN fin mod-ReFii impreuna cu CNRI ARI si ILUMART

Un eveniment ce il are ca invitat de onoare pe DR. P.Eng, Cristian Suvagau ( LC, CEM ), absolvent al facultatii de Inginerie a Instalatiilor, detinator al IES Taylor Technical Talent Award din 2008, vicepresedinte al Comitetului de Standardizare a Echipamentelor de Iluminat in cadrul Agentiei Canadiene de Standardizare.

foto iluminatul in lumea noua

This International Year Of Light, Switch Off The Lights For The Planet

This International Year of Light, as we celebrate the role of light and light-based technology in sustainable development, let us also pledge to take action for a sustainable future with the flick of a light switch. The International Year of Light and Light-Based Technologies (IYL 2015) is pleased to support WWF’s Earth Hour, the world’s largest grassroots movement for the environment, by inviting our supporters to use their power and help change climate change today.

“Artificial lighting is essential to modern society, but we must raise awareness of how much of our lighting wastes energy and pollutes our view of the beauty of the night sky. Promoting energy-efficient and smart lighting solutions so that the right sort of light is used only when and where it’s needed is one of the aims of the International Year of Light, and we are delighted to lend our full support to Earth Hour in switching off the lights to ensure a brighter future for us all,” says John Dudley, Chair of the IYL 2015 Steering Committee.

WWF’s Earth Hour was started in Sydney in 2007 as an hour when the city’s 2.2 million inhabitants came together and turned off the lights to show the then climate-sceptic government that climate change and our planet’s future was an issue they wanted to put the spotlight on. Today, the Earth Hour movement has grown tremendously engaging hundreds of millions of supporters in more than 7,000 cities and 162 countries and territories around the world. WWF teams across the world harness the power of Earth Hour to work with citizens, policymakers and businesses to drive progress on climate action. Examples include legislation to protect forests and marine areas in Russia and Argentina, raising climate awareness in schools in India and Sweden, and working with communities and wildlife affected by climate change in the Philippines and Colombia. And to think, it all started with a light switch!

2015 is a critical year for climate change. It is a year when governments are expected to decide the future of climate action and their decision, one way or the other, will impact our collective vision of a sustainable planet. Earth Hour is your opportunity to take action for your planet, to make a difference to your climate.

“Climate change affects everyone, everywhere and this is why we need movements like Earth Hour which takes the issue from the conference rooms into the living rooms of people, inspiring and empowering every individual to be a part of the efforts to change climate

change. As IYL 2015 puts the focus on how light can help sustainable development, WWF’s Earth Hour shows us how the light switch can be the spark for a sustainable future too- with the power of the people,” states Sudhanshu Sarronwala, Chair, Board of Directors, Earth Hour Global

Join IYL 2015, WWF and Earth Hour and use #YourPower to Change Climate Change. Visit earthhour.org and remember to celebrate your commitment to our planet by switching off the lights on Saturday 28 March at 8:30 PM local time.

About Earth Hour

Earth Hour is WWF’s global environmental movement. As one of the first open-sourced climate change campaigns, Earth Hour has grown from a symbolic event in one city to the world’s largest grassroots movement for the environment. In 2014, Earth Hour engaged individuals, businesses and organizations in over 7,000 cities and 162 countries and territories during the hour and beyond. In 2015, Earth Hour aims to harness the power of its millions of supporters worldwide to change climate change.

About WWF

WWF is one of the world’s largest and most respected independent conservation organizations, with over five million supporters and a global network active in more than 100 countries. WWF’s mission is to stop the degradation of the earth’s natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by conserving the world’s biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption.

About IYL 2015

The International Year of Light and Light-Based Technologies (IYL 2015) is a global initiative adopted by the United Nations (A/RES/68/221) to raise awareness of how optical technologies promote sustainable development and provide solutions to worldwide challenges in energy, education, agriculture, communications and health. With UNESCO as lead agency, IYL 2015 programs will promote improved public and political understanding of the central role of light in the modern world while also celebrating noteworthy anniversaries in 2015—from the first studies of optics 1,000 years ago to discoveries in optical communications that power the Internet today. The IYL Global Secretariat is located at the Abdus Salam International Centre of Theoretical Physics (ICTP).

The Founding Partners of IYL 2015 are the American Institute of Physics (AIP), the American Physical Society (APS), the Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), the European Physical Society (EPS), the Abdus Salam International Centre of Theoretical Physics (ICTP), the IEEE Photonics Society (IPS), the Institute of Physics (IOP), Light: Science and Applications, the lightsources.org International Network, 1001 Inventions, The Optical Society (OSA) and the International Society for Optics and Photonics (SPIE).

Patron Sponsors include Bosca, the International Association of Lighting Designers (IALD), Royal Philips Lighting, Thorlabs and UL.

Contacts

Sudhanshu Sarronwala

Chair, Board of Directors, Earth Hour Global
Executive Director, Marketings and Communications, WWF International ssarronwala@wwfint.org

John Dudley

Steering Committee Chair
International Year of Light and Light-based Technologies 2015 president@eps.org

Joe Niemela

Global Coordinator (IYL Secretariat)
International Year of Light and Light-based Technologies 2015 light2015@ictp.it

Lighting Industry Forum 2015

70_Lighting-Forum-2015-newsletter-1

A.R.I in parteneriat cu Govnet va invita la prima editie a “Lighting Industry Forum”, 05 martie 2015, la Hotel InterContinental, Sala Ronda.

Program
08:30 – 09:00
Registration
Inregistrarea participantilor si cafea de bun venit

09:00 – 11:00
FIRST SESSION

Strategii, perspective si politici de iluminat in Romania

Moderator: Dorin Beu – Presedinte, Consiliul National Român pentru Iluminat

Maricel Popa – Secretar de Stat Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

Tema prezentare: Eficienta energetica, factor de competitivitate economica

Corneliu Radulescu – Director General, Directia de Eficienta Energetica ANRE

Tema prezentare: Alinierea Romaniei la standardele Uniunii Europene pentru legislatia in domeniul eficientei energetice

Cicerone Stan – Director Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

Tema prezentare: Dialogul competitiv, o alternativa la licitatiile pentru contractele de eficienta energetica

Andrei Cristian – Director General Adjunct, Directia Generala Monitorizare si Întretinere a Infrastructurii Rutiere CNADNR

Tema prezentare: Perspectivele proiectelor de Iluminat Public Rutier in Romania

Dorin Beu – Presedinte, Consiliul National Român pentru Iluminat (CNRI)

Tema prezentare: Echilibrul luminii

Valentin Littera – Director Departamentul pentru Iluminat Public din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti

Tema prezentare: Proiect de modernizare si dezvoltare urbana – eficienta în iluminatul public. Studiu de caz

Dan Vatajelu – Presedinte, Asociatia Româna pentru Iluminat (ARI)

Tema prezentare: Iluminat pentru viitor – eficienta energetica, reglementari, perspective

11:00 – 11:30
Networking Coffee break

11:30 – 13:30
SECOND SESSION

Obtinerea eficientei si a sustenabilitatii energetice prin solutii de iluminat moderne

Moderator: Adrian Ion – Publisher GOVNET Conferences

Bogdan Balaci– Director General, SEE Philips Lighting

Tema prezentare: Shaping the future with Philips Connected Lighting

Marilena Maierean – Director General, Energobit Schreder Lighting

Tema prezentare: Iluminat Inteligent

Victor Hoffmann – Director General, Steinel Management

Tema prezentare: Tehnologia Senzorilor pentru Iluminat

Laurentiu Stancu – Manager Proiect, Amiras C&L

Tema prezentare: Solutii tehnice si tehnologice cu aplicatii în iluminatul cu LED-uri dezvoltate la Amiras C&L din Târgoviste

Dan Alexandru Croitoru – Sef Serviciu Tehnic Proiectare, Luxten

Tema prezentare: Masuri active de eficienta energetica. Utilizarea aparatelor de iluminat tehnologie LED si implementarea unui sistem integrat de telemanagement in cadrul sistemului de iluminat public

Razvan Todor – Business Development Manager, Adrem Invest & Adrem Automation

Tema prezentare: Solutii complete Adrem de eficienta energetica pentru iluminatul municipalitatilor

Sorin Boros – Manager Logistica, Recolamp

Tema prezentare: Managementul deseurilor de echipamente de iluminat in România

13:30 – 14:30
Networking Lunch

Romanian Lighting Industry Forum 2015 – Networking Lunch

Cum poti ajuta

A.R.I este o asociatie nonprofit si primeste sumele sale anuale din contributiile directe din partea membrilor sai. Dumneavoastră puteti dona cei 2% Fondului de Educație ARI pentru a ajuta în eforturile noastre de a oferi burse direct la studenți pentru scopul de a promova studiul de specialist de iluminat.

Pentru a sustine seminarii de specialitatea pentru studenții de design/specialist de iluminat și studii conexe. Pentru a ridica nivelul de profesionalism în industria de design/specialist de iluminat. Pentru creșterea cantității și calității predării in școli de specialitate. Pentru a produce și a oferi instrumente de predare, în scopul de a educa designeri profesionisti de iluminat, studenți, educatori și persoanele în domenii conexe, în ceea ce privește teme relevante pentru proiectarea sistemelor de iluminat.