FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE

 FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE

A.R.I recomanda FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE cu tema: „Responsabilitățiile autorităților locale pentru performanță și bună guvernanță în furnizarea serviciilor publice” 17 – 20 martie 2016 – Hotel Alpin – Poiana Brașov

 

FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE

cu tema:

Responsabilităţile autorităţilor locale pentru performanţă şi bună

guvernanţă în furnizarea serviciilor publice

17 – 20 martie 2016 – Hotel Alpin – Poiana Braşov

 

JOI, 17 MARTIE 2016

 

1500
 • Primirea şi cazarea participanţilor
2030
 • Cină

 

VINERI, 18 MARTIE 2016

930
 • Deschiderea lucrărilor. Cuvinte de salut – invitaţi români şi străini
945
 • Lucrări în plen – Expuneri şi dezbateri
 • Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice – obiectiv central în cadrul Strategiei Naţionale pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 – 2020

Sirma Caraman – Secretar de Stat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice – factor determinant al calităţii vieţii cetăţenilor

Lelia Oanţă – Director – Departamentul pentru Strategii

Guvernamentale – Secretariatul General al Guvernului

 • Serviciile publice din România şi context comunitar

Pierre Bauby – Grupul de

Experţi din Parlamentul European

 • Evoluţia legislativă în materie de servicii publice; Impactul noilor reglementări în realizarea strategiilor de dezvoltare locală

Doru Ciocan – Secretar de Stat MDRAP

Preşedinte al Autorităţii Naţionale

de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilităţi Publice

 • Dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural din România prin realizarea infrastructurii publice de bază

Mihai Herciu – Director General

                                           Ministerul Agriculturii – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

 • Consolidarea capacităţii instituţionale a Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară

Constantin Raicu – Director – ADI Buzău 2008

1130
 • Pauză de cafea
1200
 • Lucrări în plen – Expuneri şi dezbateri
 • Regimul concesiunilor şi delegarea serviciilor publice; Noul pachet de directive – reper în modernizarea normelor privind achiziţiile publice

Jenica Ioan – Director General

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

 
 • Necesitatea realizării unui echilibru între problemele autorităţilor publice şi reglementările europene privind concurenţa

Otilian Neagoe – Preşedinte Consiliul Concurenţei

 
 • Performanţa economică a operatorilor de servicii publice – factor determinant în dezvoltarea comunităţilor locale

Cristinel Olaru – Manager Public

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Stadiul investiţiilor regionale cu finanţare europeană; Oportunităţi şi perspective pentru perioada 2014 – 2020

Florian Burnar – Director – Enviro Business Consulting

 

 

 • Management şi performanţă în administraţia publică; Planificare strategică, întocmirea bugetului pe programe, planul de afaceri

Lilly Christoforidou – Expert de la nivelul UE în planificarea şi

realizarea proiectelor cu finanţare europeană

1330
 • Masa de prânz
1600-1800
 • MASĂ ROTUNDĂ – ABORDĂRI PRACTICE
 • Stadiul actual şi perspective pentru continuarea şi consolidarea reformei în sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

Vasile Emil Ştefan – Director – Apa Nova Bucureşti

 
 • Administraţia publică locală şi implementarea sistemului de management al deşeurilor

Gabriel Moiceanu Director Executiv Asociaţia

de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş

 
 • Soluţii moderne şi eficiente pentru creşterea calităţii în serviciile publice de transport local

Radu Cristian – Director General – RAT Braşov

 
 • Invest in Romania – platformă strategică în sprijinul dezvoltării durabile

Radu Vânturache şi Remus Mândru

Promotori Invest in Romania

 
 • Perspectivele integrării iluminatului public în spaţiul urban prin programe cu finanţare europeană

Ovidiu Dan Vătăjelu

Preşedinte Asociaţia Română pentru Iluminat

 
 • Proiecte pentru protecţia mediului implementate cu succes

Željko Pjagulović – Manager Proiect – WTE Wassertechnik GmbH Essen

2030
 • Cină

 

SĂMBĂTĂ, 19 MARTIE 2016

1000
 • Lucrări în plen – Expuneri şi dezbateri
 
 • Consideraţii privind viitorul operatorilor de utilităţi publice în România

Ilie Brie – Director – Centrul de Excelenţă

pentru Dezvoltare Durabilă

 
 • Soluţii inovative pentru infrastructura publică de bază şi pentru realizarea unor obiective de dezvoltare locală

Daniela Scimia – Agenzia Per lo Sviluppo Italia

 
 • Sprijin şi consultanţă pentru realizarea proiectelor de dezvoltare locală

Lidia Nedelcu – SC Management&Consulting Grup

 
 • Situaţia investiţiilor realizate şi progreselor înregistrate în semestrul I 2015 privind finanţarea lucrărilor pentru reţele de canalizare şi staţii de epurare în aglomerări umane

Florentina Corobea

Consilier Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 
 • Noua Agendă 2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă – bază pentru asigurarea  Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului trei

Mădălina Cosma Şef Serviciu

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

1200
 • Pauză de cafea
1230
 • Adunarea Generală a Patronatului Serviciilor Publice
1330
 • Masa de prânz
2030
 • Cină festivă

 

DUMINICĂ, 20 MARTIE 2016

 
 • Mic dejun. Plecarea participanţilor