„ASOCIATIEI ROMANE ROMANE PENTRU ILUMINAT” (A.R.I.).

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art.1. Membrii fondatori ai asociatiei

Subscrisele, membri fondatori ai asociatiei:

 1. SC Flash Lighting Services SA, reprezentata de Dl. Dan Ovidiu Vatajelu
 1. SC Philips Romania SRL, reprezentata de Dl Dan Lucian Ghita
 1. SC Energolux SRL, reprezentata de Dl Andras Vernes
 1. SC Energobit Schreder SRL, reprezentata de Dna. Marilena Maierean
 1. SC Orion Electrics SRL,  reprezentata de Dl. Gheorghe Doroghi
 1. SC Flash Trading House SRL, reprezentata de Dl. Dan Ovidiu Vatajelu

Si

 1. Dl Dan Ovidiu Vatajelu
 1. Dna Marilena Maierean,
 1. Dl Chihai Laurentiu
 1. Dl Beu Dorin Lucian
 1. Dl Mihai Husch
 1. Dl Bogdan Lupu

In conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului cu privire la asociatii si fundatii nr.26 din 30 ianuarie 2000, ale prezentului statut si in baza liberului consimtamant si a liberei noastre initiative, am hotarit infiintarea “Asociatiei Romane pentru Iluminat”.

Art.2. Denumirea asociatiei

Denumirea asociatiei este „ASOCIATIA ROMANA PENTRU ILUMINAT” (A.R.I.), conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 129019 din 22.10.2013 eliberata de catre Ministerul Justitiei, Serviciul de Relatii cu Publicul si Evidenta ONG.

Denumirea Asociatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de aceasta, la care se adauga sediul social, numarul de inregistrare in Registrul Persoanelor Juridice fara Scop Patrimonial si, dupa caz, codul de inregistrare fiscala si contul bancar.

Art.3. Forma juridica

ASOCIATIA ROMANA PENTRU ILUMINAT este persoana juridica romana, constituita prin asocierea libera a membrilor sai si functioneaza ca organizatie independenta, neguvernamentala, non profit, in conditiile O.G. nr.26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Sediul Asociatiei

Sediul asociatiei este situat in in Romania, la urmatoarea adresa: Regus Business Center, Piata Montreal, nr. 10, cladirea WTC, intrarea F, etaj 1, birou 1.38, campus 08, sector 1, 011469, Bucuresti.

Asociatia isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, si in strainatate, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege.

Asociatia isi poate deschide filiale, sucursale, in tara si in strainate si se poate afilia la organizatiile similare interne si internationale sau poate colabora cu oricare dintre ele pentru un proiect sau actiune in comun, cu respectarea obiectului de activitate al asociatiei.

Art.5. Durata Asociatiei

ASOCIATIA ROMANA PENTRU ILUMINAT se constituie pe termen nedeterminat.

CAPITOLUL II – SCOPUL SI PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art.6. Scopul si Obiectivele Asociatiei

Scopul Asociatiei

Asociatia este o structura cu reprezentativitate nationala in domeniul iluminatului, reunind entitati din domeniul iluminatului precum si alte persoane fizice sau juridice care recunosc prevederile prezentului Statut, care doresc sa adere la acesta si sa participe la realizarea scopului si a obiectivelor Asociatiei.

Asociatia are ca scop reprezentarea, identificarea, promovarea, sustinerea si apararea sistematica si unitara a intereselor economice, profesionale, tehnice si juridice ale membrilor organizatiei in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in plan national si international.

Asociatia urmareste realizarea unor activitati de interes national in domeniul iluminatului. De asemenea, faciliteaza accesul membrilor sai la resursele private si publice si sprijina actiunea de parteneriat cu autoritatile publice locale si centrale si cu alte persoane juridice din tara si din strainatate.

Principiile care guverneaza relatia intre membrii asociatiei, care stau la baza sustinerii intereselor comune sunt: solidaritatea, transparenta, democratia si promovarea interesului economic.

Asociatia isi desfasoara activitatea în scopul promovării domeniului luminii  şi  iluminatului sub aspect profesional, legislativ, economic, social  şi   educaţional  şi  apărarea intereselor industriei de profil.

Asociatia sprijina introducerea pe piata a produselor conforme cu directivele si normele europene si nationale. Sprijina dezvoltarea industriei si serviciilor de profil.

Obiectivele Asociatiei

Pentru realizarea scopului declarat, Asociatia are urmatoarele obiective:

a) sprijina activitatea academica si Comitetul National Roman de Iluminat (C.N.R.I.);

b) reprezinta membrii sai in asociatiile si forurile Uniunii Europene si in alte organisme interne si internationale in domeniu;

c) dezvolta programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate;

d) apara, reprezinta si promoveaza interesele economice, tehnice, profesionale si juridice ale membrilor sai, sustinand libertatea de actiune a acestora in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii in domeniul scopului asociatiei;

e) promoveaza concurenta loiala, in conditiile prevazute de lege, cu scopul de a asigura sanse egale fiecaruia dintre membri;

f) implica institutiile, resursele si toate specialitatile si specialistii din domeniul iluminatului în procesul de dezvoltare economica si sociala;

g) combate prejudiciile cauzate membrilor, prin aplicarea abuziva a unor prevederi legale scoase din context sau a unor masuri administrative, precum si fenomenele de concurenta neloiala;

h) initiaza programe de dezvoltare in domeniu, fiind consultate de Guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare si cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;

i) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negociere si la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social;

j) promoveaza schimbul de opinii în domeniul teoretic si practic în ramurile de interes actual ale iluminatului;

k) informeaza opinia publica si institutiile statului asupra problemelor, dorintelor si revendicarilor Asociatiei;

l) asigura pentru membrii sai informatii, promoveaza relatiile intre acestia, precum si cu alte asociatii nationale si internationale;

m) asigura membrilor servicii de asistenta si consultanta de specialitate in domeniul iluminatului;

n) sustine initiative legislative si propune reglementari tehnico-administrative necesare mentinerii si dezvoltarii activitatii asociatiei, consolidarii structurilor tripartite de conducere si de dialog social, precum si a drepturilor profesionale ale membrilor;

o) supravegheaza ca activitatea in domeniul iluminatului sa fie exercitata numai de entitati juridice sau persoane fizice care detin autorizatie/licenta eliberata de organele legale;

p) activeaza in organismele si in comisiile autoritatilor de profil ale statului pentru acordarea, refuzul, retragerea sau suspendarea autorizatiilor/licentelor;

q) sustine si faciliteaza prin reprezentantii sai alesi de Adunarea Generala, interesele membrilor si ale iluminatului in general fata de institutiile statului si fata de celelalte organisme cu atributii in domeniu, pentru rezolvarea problemelor privind aplicarea legislatiei;

r) organizeaza o Comisie de Etica Profesionala care sa medieze eventualele neintelegeri ce pot aparea intre membri si alte probleme de interes general;

s) se implica în formarea expertilor si facilitarea accesului la documentatia didactica dobandita in urma participarii la conferintele nationale si internationale in domeniul iluminatului;

t) incurajeaza si promoveaza actiuni de cercetare si formare a invatamantul profesional si contribuie la cresterea nivelului de calificare profesionala in domeniu, prin dezvoltarea de activitati de formare, evaluare si certificare de personal;

u) apara si promoveaza profesiile si profesionalismul in domeniul luminii si iluminatului si recunoasterea nationala a profesiilor de: specialist in iluminat, inginer/designer in iluminat etc. pe langa organizatiile si institutiile de invatamant nationale, precum si pe langa organizatiile internationale de profil;

v) organizeaza stagii si seminarii de perfectionare profesionala a membrilor sai in tara si in strainatate;

x) realizeaza si editeaza carti, publicatii periodice de specialitate, lucrari de sinteza, documentare, studii, pliante, afise, brosuri si alte materiale informative din domeniul sau de activitate;

y) infiinteaza si organizeaza, cursuri de pregatire, scoli de vara, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

z) dezvolta activitati economice proprii in vederea autofinantarii;

w) sprijina membrii in realizarea tuturor obiectivelor mentionate in prezentul statut, precum si a celor prevazute de actele normative in vigoare, fara sa se implice in politica comerciala a membrilor sai;

ww) alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.

Pentru realizarea obiectivelor sale Asociatia desfasoara urmatoarele activitati concrete:

a) implementeaza standardelor naţionale şi internaţionale de calitate în formarea specialiştilor din domeniile iluminatului;

b) sustine dialogul permanent şi colegial cu  mediile: educaţional, profesional, de cercetare  şi  cu societatea civila;

c) promoveaza/recompenseaza performantele academice, de cercetare, profesionale ale cadrelor didactice şi  studenţilor din domeniu;

d) activităţi de formare continua, perfecţionare și evaluare pentru adulţi;

e) realizeaza infiinţarea şi intreţinerea unei banci de date, a unor centre de documentare;

f) participare şi/sau sprijinirea participării membrilor la manifestări de promovare a produselor şi domeniului (manifestări ştiinţifice, târguri şi expoziţii, etc.);

g) promoveaza dialogul permanent cu organismele şi autorităţile de reglementare şi legislative, naţionale şi internaţionale privind reglementările domeniului şi ale profesiei;

h) sustine implementarea unor structuri tehnice de testare şi atestare a produselor specifice domeniului;

Art.7. Patrimoniul Asociatei

Patrimoniul initial al Asociatiei este reprezentat de echivalentul unui salariu minim brut pe tara garantat in plata , si anume 850 lei.

Patrimoniul asociatiei este alcatuit din:

a) cotizatii, donatii, finantari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, sponsorizari, mosteniri;

b) activitati economice proprii in masura in care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei.

c) infiintarea de societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

d) alte venituri prevazute de lege.

Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, Legea contabilitatii si celelalte reglementari contabile in vigoare, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor ei.

Patrimoniul Asociatiei este indivizibil si netransmisibil pe toata durata functionarii.

La admiterea in Asociatie, fiecare nou membru va plati o taxa de aderare, al carei cuantum va fi stabilit si actualizat de Adunarea Generala.

Ulterior inscrierii, fiecare membru va plati o cotizatie anuala, stabilita in fiecare an de Adunarea Generala Ordinara; cotizatia se va plati pana la data stabilita de Consiliul director. Membrii care se vor inscrie dupa data stabilita de Consiliul director vor plati pe langa taxa de aderare si cotizatia calculata in cote procentuale trimestriale, pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

Excedentele si fondurile de orice fel nu se pot restitui sau distribui sub nici o forma membrilor organizatiei, ci se vor intrebuinta exclusiv pentru realizarea obiectivelor si scopului organizatiei, prevazute in prezentul Statut.

CAPITOLUL III – CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Conducerea Asociatiei este asigurata de Adunarea Generala a Asociatilor si de catre Consiliul Director.

Art.8. Adunarea Generala

Adunarea Generala a Asociatiei are rolul de a hotari cu privire la organizarea si functionarea Asociatiei.

Adunarea Generala se intruneste o data pe an in sesiune ordinara, iar in cazuri exceptionale ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Presedintelui, a Consiliului Director sau la cererea a 1/3 din membrii sai.

Hotararile Adunarii Generale se vor adopta cu o majoritate simpla a voturilor celor prezenti.

Adunarea Generala este statutara in prezenta a jumatate plus unul din membrii sai, iar in cazul in care nu intruneste numarul respectiv, se va face a doua convocare, fiind statutara cu numarul membrilor prezenti.

Asociatii persoane juridice vor beneficia in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatiei Romane de un numar de 5 voturi, in timp ce asociatii persoane fizice vor beneficia de 1 vot.

Adunarea Generala se convoaca in scris cu 15 zile inainte de data stabilita pentru intalnire.

Art.9. Consiliul Director

Consiliul Director urmareste punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale si mentine legatura permanenta dintre Asociatie si membri sai.

Consiliul Director reprezinta nucleul de organizare, functionare si decizie al Asociatiei si este alcatuit din:

–  Presedinte;

–  Vicepresedinte;

–  2 Membri;

–  Secretar general.

Alegerea, respectiv revocarea acestora se va face prin vot secret de catre Adunarea Generala, dintre membrii Asociatiei. Membrii Consiliul Director au drept de vot in Adunarea Generala.

Membrii Consiliului Director pot fi alesi dintre membrii Asociatiei.

Consiliul Director se intruneste o data pe luna, iar in cazuri exceptionale ori de cate ori este nevoie. Consiliul Director ia hotarari cu jumatate plus unu din membrii sai.

Pentru ratiuni de operativitate, sedintele consiliului director vor putea fi organizate si prin videoconferinte sau alte asemenea mijloace de comunicare la distanta.

Președintele in functie al Comitetului National Roman de Iluminat va fi invitat la fiecare sedinta a Consiliului Director, avand un rol consultativ si nebeneficiind de drept de vot.

Membrul Consiliului Director ce se face vinovat de absentarea nemotivata la trei sedinte consecutive sau la sase in decursul unui an, va fi revocat din functie.

Art.10. Cenzorul

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor, ales de Adunarea generala, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori si membrilor asociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani.

Nici un membru al Consiliului director nu poate avea calitatea de cenzor.

Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, daca asociatia va avea mai mult de 100 de membri inscrisi, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.

Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociatiei.

CAPITOLUL IV – ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE

Art.11. Atributiile Adunarii Generale

Adunarea Generala a Asociatiei este organul de conducere colectiv al Asociatiei, avand urmatoarele atributii:

 1. stabileste strategia si obiectivele asociatiei;
 2. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei;
 3. alege si revoca membrii Consiliului Director;
 4. alege si revoca cenzorul ;
 5. alege si revoca membrii Comisiei de Etică;
 6. infiintarea de filiale;
 7. hotaraste modificarea actului constitutiv si al statutului;
 8. afilierea la alte organisme si organizatii similare;
 9. hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 10. orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.

Art.12. Atributiile Consiliului Director

Consiliul Director al Asociatiei Romane pentru Iluminat este ales pentru un mandat de 4 ani si are urmatoarele atributii:

 1. prezinta adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
 2. incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 3. aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
 4. aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie;
 5. poate imputernici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala;
 6. hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;
 7. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala;
 8. stabileste termenul de plata al cotizatiei;
 9. stabileste data urmatorului Consiliu director odata cu incheierea sedintei precedente;
 10. sanctioneaza membrii care aduc prejudicii imaginii asociatiei si membrii care nu respecta hotararile luate in cadrul Consiliului director;
 11. da avertisment si apoi, daca este cazul, aplica sanctiuni pentru membrii care sunt subiectul unor reclamatii, deoarece se afecteaza imaginea Asociatiei in Romania si in strainatate;
 12. propune Adunarii Generale aderarea Asociatiei la organisme interne si internationale;
 13. aproba organigrama Aparatului tehnic;
 14. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala;
 15. elaboreaza si aproba Regulamentul de Desfasurare a alegerilor in cadrul Asociatiei;

Art.13. Atributiile Presedintelui

Presedintele este seful ierarhic al Consiliului Director. Alegerea in acesta functie se face de catre Adunarea Generala, dintre membrii fondatori, pe o perioada de 4 ani.

Presedintele are urmatoarele atributii:

 1. reprezinta Asociatia in fata autoritatilor statului, in justitie si fata de terte persoane, in plan intern si international;
 2. coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei;
 3. conduce Consiliul director si prezideaza Adunarea generala;
 4. urmareste indeplinirea hotararilor organelor de conducere ale organizatiei, precum si indeplinirea propriului program pentru care a fost ales;
 5. reprezinta Asociatia in relatia cu media;
 6. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.
 7. sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta stabilite in limita bugetului de venituri si cheltuieli anual stabilit de catre AGA ,scop in care dispune urmatoarele prerogative:

– concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a asociatiei;

– selecteaza,angajeaza si concediaza personalul angajat ;

– negociaza contractul colectiv de munca si contractele de munca individuale;

– incheie acte juridice in numele si pe seama asocatiei,cu exceptia celor pentru care,potrivit legii,este necesara aprobarea adunarii generale;

– reprezinta asociatia in relatiile cu bancile avand drept de semnatura;

– alte prerogative incredintate de adunarea generala a asociatilor.

Vicepresedintele Consiliului Director preia toate atributiile Presedintelui, in lipsa acestuia;

Art.14. Atributiile Secretarului

Alegerea in aceasta functie se face de catre Adunarea Generala, dintre membrii Consiliului Director, pe o perioada de 4 ani.

Secretarul Asociatiei are urmatoarele atributii:

 1. preia problemele ridicate de catre membrii Asociatiei;
 2. elaboreaza documentele de prezentare ale Asociatiei;
 3. are obligatia de a semna toate hotararile si deciziile Adunarii Generale si Consiliului Director;
 4. asigura si supervizeaza redactarea si tinerea proceselor verbale ale sesiunilor Adunarii Generale si Consiliului Director;
 5. redacteaza hotararile si deciziile emise de catre Adunarea Generala si Consiliul Director;
 6. semneaza orice alte acte emise de Consiliul Director si raspunde impreuna cu Presedintele de materialele care implica Asociatia;
 7. supervizeaza arhiveaza documentele Asociatiei;
 8. elaboreaza impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului Director programul de activitate al Asociatiei;
 9. raspunde de pastrarea evidentei financiare si a patrimoniului Asociatiei;
 10. indeplineste functia de trezorier al Asociatiei, avand drept de semnatura in banca alaturi de vicepresedinte, numai in ipoteza in care Presedintele se afla in imposibilitate de a semna;

indeplineste orice sarcini si/sau atributii pe care le primeste de la Adunarea Generala, Consiliul Director sau  de la Presedinte, in domeniul de activitate al Asociatiei;

Art.15. Atributiile membrilor Consiliului Director

Membrii Consiliului Director sunt alesi in aceasta functie de catre Adunarea Generala, pe o perioada de 4 ani, din randul membrilor Asociatiei.

Membrii Consiliului Director -reprezentanți ai persoanelor juridice, membre ale Asociației Române pentru Iluminat,- își vor pierde calitatea de membri ai Consiliului in ipoteza încetării calității de reprezentant al persoanelor juridice respective.

Membrii Consiliului Director au  urmatoarele atributii:

 1. participa obligatoriu la toate sedintele Consiliului Director si ale Adunarii Generale;
 2. indeplinesc orice sarcina si/sau atributie pe care o primesc de la Consiliul Director sau de la Presedinte, in domeniul de activitate al Asociatiei;
 3. preiau problemele ridicate de membrii Asociatiei;
 4. au obligatia de a semna toate hotararile si deciziile Adunarii Generale si Consiliului Director;
 5. isi asuma responsabilitatea pentru unul sau mai multe domenii de activitate ale Asociatiei;
 6. elaboreaza impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului Director programul de activitate al Asociatiei;
 7. elaboreaza impreuna cu Secretarul documentele de prezentare ale Asociatiei;
 8. elaboreaza impreuna cu Presedintele si Secretarul programul de activitate al Asociatiei;

Art.16. Atributiile Cenzorului:

 1. a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 2. b) intocmeste rapoarte si le prezinta anual, spre aprobare, Adunarii generale si Consiliului director;
 3. c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
 4. d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director.
 5. e) verifica trimestrial modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 6. f) poate efectua controale inopinate ale gestiunii Asociaţiei;
 7. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generala, Actul Constitutiv sau Statutul Asociatiei.

CAPITOLUL V- MEMBRII ASOCIATIEI – DREPTURI SI INDATORIRI

Art.17. Membrii Asociatiei pot fi:

 1. asociatii-fondatori: cei care au constitutit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului;
 2. membri-asociati: cei care se asociaza ulterior constituirii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului;
 3. membrii de onoare: persoanele fizice si juridice care au o contributie deosebita in dezvoltarea si promovarea asociatiei;
 4. membri sustinatori: cei care sprijina moral si material la realizarea obiectivelor asociatiei.

Asociatia reuneste urmatoarele categorii de persoane:

a) Persoane juridice: societati cu activitati de formare, cercetare, productie, comert, si/sau servicii in domeniul luminii sau al iluminatului;

b) Persoane fizice: cadre didactice, cercetatori, specialisti si profesionisti cu activitate in domeniul iluminatului si/sau domenii conexe, indiferent de sex, nationalitate, apartenenta politica sau credinta religioasa;

Orice persoana fizica/juridica poate deveni membru al Asociatiei daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) Persoana juridica: nu este in stare de supraveghere judiciara, insolventa, sau faliment, nu este membra a altor organizatii – persoane juridice de drept public sau privat – ale caror scopuri si activitati vin in contradictie cu scopurile Asociatiei;
 2. b) Persoana fizica: nu a suferit condamnari penale definitive, si nu este membra a altor organizatii – persoane juridice de drept public sau privat – ale caror scopuri si activitatea vin in contradicţie cu scopurile Asociaţiei.

Art.18. Membrii fondatori și membrii asociati se bucura de toate drepturile, pe toata durata existentei Asociatiei, respectiv:

 1. dreptul de a vota in cadrul AGA pentru a-si exprima optiunea fata de proiectele de hotarari ale Asociatiei;
 2. dreptul de a propune si dreptul de a fi ales în cadrul organelor de conducere ale Asociatiei, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care candideaza;
 3. dreptul de a fi consultati la initierea/modificarea de acte normative;
 4. dreptul de a fi informat , de a participa si de a beneficia de programele, proiectele si activitatile derulate de Asociatie;
 5. dreptul de a se exprima liber in cadrul Asociatiei;
 6. dreptul de a participa la toate manifestarile organizate prin si de catre Asociatie;
 7. dreptul de a primi toate informatiile pe care le detine Asociatia din punct de vedere fiscal, comercial, vamal, bancar, valutar, juridic, tehnic si managerial;
 8. dreptul de a aparea in brosura, catalog cat si pe site-ul Asociatiei;
 9. dreptul de a beneficia de rezultatele programelor initiate de Asociatie;
 10. dreptul de a avea acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati stiintifice, culturale si sportive in domeniile de interes ale Asociatiei;
 11. alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.

Art.19. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul director. Calitatea de membru asociat, de membru de onoare sau de membru sustinator al Asociatiei se acorda de catre Consiliul director, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului si prin propunerea a trei membri existenti.

Membrii fondatori si membrii  asociati, au obligatia de a achita cotizatia anuala, in cuantumul stabilit de Adunarea Generala si Consiliul Director.

Art.20. Membrii de onoare sunt acele persoane care prin pozitia si conduita lor confera prestigiu Asociatiei.

Membrii de onoare pot participa la stabilirea obiectivelor Asociatiei si a formelor concrete de realizare a acestora, la sedintele Adunarii Generale si Consiliului Director., fara a avea drept de vot. De asemenea, pot desfasura activitati specifice Asociatiei si pot utiliza, cu acordul scris al Consiliului Director, baza materiala a Asociatiei, in scopul realizarii proiectelor pe care si le propun.

Pot fi recompensati pentru activitatea lor, la propunerea si cu acordul Consiliul Director.

Sunt primiti in Asociatie pe baza a trei propuneri primite din partea membrilor fondatori sau a membrilor activi, si vor fi confirmati de Consiliul Director.

Art.21. Calitatea de membru inceteaza:

 1. la cererea acestuia;
 2. prin neplata cotizatiei stabilite de Adunarii Generale si Consiliul Director;
 3. prin retragerea calitatii de membru validata de Consiliul Director, in cazul in care acesta nu respecta prevederile prezentului statut, a Codului etic, sau in cazul in care aduce prejudicii materiale sau morale Asociatiei ori membrilor acesteia, incluzand dar fara a se limita la:
 • incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale asociatiei,
 • ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile Asociatiei;
 • in caz de neplata a cotizatiei timp de 6 luni, dupa primirea unei somatii.
 • denigrarea activitatii asociatiei;
 • intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;
 • abaterile de la etica profesionala si morala incluse in regulamentul de organizare si functionare al asociatiei;
 • in cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociatiei si neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.

d) la data decesului sau intervenirii incapacitatii membrului persoana fizica sau la data falimentului persoanei juridice

Retragerea se comunica in scris Consiliului director. Calitatea de membru a Asociatiei inceteaza in urma retragerii dupa trecerea unui termen de 15 zile de la depunerea acesteia, daca solicitantul nu revine asupra deciziei.

Excluderea unui membru se face de catre Consiliul director, prin decizie, la propunerea a cel putin doi membri ai asociatiei. Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala. Decizia finala a Adunarii Generale se va comunica membrului in cauza prin scrisoare recomandata. Dupa luarea deciziei de excludere, membrul devine inactiv, nu mai are nici un drept si nici o obligatie fata de statut.

De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.

Prin retragere sau excludere, membrii in cauza nu pot avea nici un fel de pretentie la patrimoniul comun al Asociatiei, dar au obligatia platii cotizatiei pana la momentul iesirii din asociatie.

CAPITOLUL VI – VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

ART. 22.  Veniturile asociatiei provin din:

 1. cotizatiile membrilor;
 2. dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
 3. dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
 4. venituri realizate din activitati economice directe;
 5. resurse obtinute de la bugetul statulului sau alte bugete;
 6. alte venituri prevazute de lege.

ART. 23.  Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul ei principal.

ART. 24. Principalele cheltuieli ale asociatiei sunt:

 1. salarii, indemnizatii si premii;
 2. cheltuieli de intretinere ale spatiilor folosite de asociatie in vederea desfasurarii activitatii;
 3. alte cheltuieli;

Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de catre Consiliul Director.

ART. 25. Exercitiul economico-financiar incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

CAPITOLUL VII  – DIZOLVAREA ASOCIATIEI

Art.26. – Dizolvarea Asociatiei

Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii Generale.

In caz de dizolvare, bunurile si fondurile Asociatiei intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala.

Asociatia Romana pentru Iluminat se va dizolva:

I. De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost construita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate atunci cand:

 • a) scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 • b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • c) urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit;
 • d) a devenit insolvabila;
 • e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.

III.        Prin hotararea Adunarii Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la instanţa competenta, pentru a fi înscrisa în Registrul asociaţilor şi fundaţiilor.

 1. In alte situatii prevazute de lege.

In cazul dizolvarii Asociatiei bunurile ramase in urma lichidarii asociatiei vor fi predate unei persoane juridice non-profit, cu scop similar, care urmeaza a fi desemnata de Adunarea Generala, cu votul majoritatii membrilor prezenti la sedinta de dizolvare.

Art.27. – Lichidarea Asociatiei

In cazul dizolvarii Asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea Generala dupa caz.

Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza.

Lichidatorii la intrarea in functie efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.

Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.

Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.

Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Art.28. – Destinatia bunurilor

In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.

Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile, ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.