English EN Romanian RO
Despre Noi

Despre Noi

Asociatia Română pentru Iluminat (A.R.I.) este persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, non-guvernamentală, non-profit.

A.R.I. este o structură cu reprezentativitate națională în domeniul iluminatului profesionist, reunind entități din domeniul iluminatului precum și alte persoane fizice sau juridice, care doresc să adere la acesta și să participe la realizarea scopului și obiectivelor Asociației.

Pozitionare

  • Ambasador al iluminatului profesionist
  • Apără și promovează profesia de specialist în iluminat;
  • Apără, reprezintă și promovează interesele economice, tehnice și profesionale ale membrilor săi;
  • Promovează concurența loială în piața iluminatului;
  • Promovează schimbul de opinii între persoanele, grupurile și organizațiile interesate de iluminat;
  • Activează în organismele și în comisiile autorităților de profil ale statului;

Relationare

  • Comunicarea cu membrii săi
  • Comunicarea cu autoritățile ce influențează sau reglementează piața iluminatului
  • Comunicarea cu organizațiile de profil
  • Conectarea la mediul profesional exterior prin afiliere la organizațiile internaționale din piața iluminatului