English EN Romanian RO
Conferinta Nationala a Serviciilor Publice „Cresterea capacitatii de finantare a proiectelor pentru dezvoltarea si modernizarea serviciilor publice

Conferinta Nationala a Serviciilor Publice „Cresterea capacitatii de finantare a proiectelor pentru dezvoltarea si modernizarea serviciilor publice

Eveniment recomandat de A.R.I.

Conferinta Nationala a Serviciilor Publice „Cresterea capacitatii de finantare a proiectelor pentru dezvoltarea si modernizarea serviciilor publice”, 29 oct – 1 nov 2015 Hotel Alpin – Poiana Brasov.

Sesiune de dezbatere 31.10.2015, ora 11:30

“Perspectivele integrarii iluminatului public in spatiul urban prin programe de finantare europeana”
Moderator: Dan Ovidiu Vatajelu
Presedinte ARI

 

PATRONATUL SERVICIILOR  PUBLICE DIN ROMÂNIA PROGRAM

Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice

cu tema:

„Creşterea capacităţii de finanţare a proiectelor pentru dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice”

29 octombrie – 1 noiembrie 2015, Hotel Alpin – Poiana Braşov

JOI, 29 OCTOMBRIE 2015

1400
 • Primirea şi cazarea participanţilor
2030
 • Cină

VINERI, 30 OCTOMBRIE 2015

945
 • Deschiderea lucrărilor. Cuvinte de salut – invitaţi români şi străini
1000
 • LUCRĂRI ÎN PLEN EXPUNERI ŞI DEZBATERI
 • Modernizarea serviciilor de gospodărie comunală din perspectiva Strategiei Guvernului de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice

Sevil Shhaideh

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Tendinţe şi orientări actuale ale politicilor publice cu impact asupra furnizării de servicii către populaţie

Lelia Oanţă

Director – Departamentul pentru Strategii Guvernamentale

Cancelaria Primului Ministru

 • Noutăţi legislative în domeniul serviciilor publice; Relaţiile contractuale între autorităţile publice şi operatori

Doru Ciocan – Secretar de Stat MDRAP

Preşedinte al Autorităţii Naţionale

de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare  de Utilităţi Publice

 • Stadiul investiţiilor regionale cu finanţare europeană (disfuncţii create de întârzieri, relaţii dintre operatorii regionali şi structurile locale). Noi instrumente de finanţare din partea Uniunii Europene pentru 2014 – 2020

Mihail Fâcă

Secretar de Stat – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

1130
 • Pauză de cafea
1200
 • LUCRĂRI ÎN PLEN EXPUNERI ŞI DEZBATERI
 • Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii; Investiţii teritoriale integrate; Capacitatea locală de gestionare a proiectelor

Aurel Simionescu

Primarul Municipiului Brăila

Secretar General – Asociaţia Municipiilor din România

 • Dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural din România prin realizarea infrastructurii publice de bază

Mihai Herciu – Director General

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Ministerul Agriculturii

 • Regimul concesiunilor şi delegarea serviciilor publice; Noul pachet de directive – reper în modernizarea normelor privind achiziţiile publice

Roxana Mânzatu

Preşedinte – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

 • Necesitatea realizării unui echilibru între problemele autorităţilor publice şi reglementările europene privind concurenţa

Otilian Neagoe – Secretar de Stat,

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

 • Dialogul social – o construcţie necesară pentru eficientizarea şi dezvoltarea serviciilor publice

Alexandra Patricia Braica – Secretar de Stat

Ministerul Muncii, Familiei,

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

1330
   • Masa de prânz
1630-1800
 • MASĂ ROTUNDĂ – ABORDĂRI PRACTICE
 • Soluţii moderne şi eficiente pentru infrastructura de bază în serviciile comunale de utilităţi publice – întâlnire cu producătorii şi furnizorii de echipamente şi aparatură pentru infrastructura de apă, canal, salubritate, termie, iluminat şi transport public prezenţi la Salonul Dezvoltării Locale
2030
 • Cină

SĂMBĂTĂ, 31 OCTOMBRIE 2015

1000
   • LUCRĂRI ÎN PLEN EXPUNERI ŞI DEZBATERI
 • Stadiul actual şi perspective pentru continuarea şi consolidarea reformei în sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

Vasile Emil Ştefan – Director – Apa Nova Bucureşti

 • Probleme actuale ale serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă în sistemul centralizat

Prof. Univ. Emilian Valea – Director – SC COMPANIA

LOCALĂ DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A. Timişoara

 • Administraţia publică locală şi implementarea sistemului de management al deşeurilor

Gabriel Moiceanu – Director Executiv – Asociaţia

de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş

 • Serviciul public de transport local; Disfuncţii şi constrângeri legislative

Radu Cristian – Director General – RAT Braşov

 • Consolidarea capacităţii instituţionale a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară

Raicu Constantin – Director Executiv ADI BUZAU 2008

 • Noi servicii publice pentru amenajarea teritoriului adaptate parteneriatului public-privat

Cristinel Olaru

Manager Public – Ministerul Dezvoltării

Regionale şi Administraţiei Publice

1100
   • Pauză de cafea
1130
   • LUCRĂRI ÎN PLEN SESIUNE DE DEZBATERE
 • Situaţia actuală a realizării obiectivelor cuprinse în Programul Naţional de Electrificare 2012 – 2016 privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi extinderea reţelelor existente
 • Perspectivele integrării iluminatului public în spaţiul urban prin programe cu finanţare europeană

Moderator: Ovidiu Dan Vătăjelu

Preşedinte Asociaţia Română pentru Iluminat

1230
 • Festivitatea de acordare a Diplomelor de Excelenţă şi a Medaliilor Jubiliare cu prilejul aniversării a 25 de ani de activitate a PSP
1330
 • Masa de prânz
2030
 • Cină festivă – Seară de Gală – Restaurant Vânătorul

DUMINICĂ, 1 NOIEMBRIE 2015

   • Mic dejun. Plecarea participanţilor